همانطور که قبلاً گفتم ما قصد داریم از Google Chart API برای ایجاد بارکد استفاده کنیم.

برای همین به آدرس زیر می رویم:

به همراه این آدرس باید پارامترهای ضروری را به آدرس بالا ارسال کنیم.

پارامترها عبارتند از:

  • cht=qr: در این پارامتر واژه qr زا قرار می دهیم. (ضروری)
  • (chs=(width)x(height: در این پارامتر می توانیم طول و عرض بارکد را مشخص کنیم.مثلا ۱۵۰X150.(ضروری)
  • chl=data: داده هایی که قصد encode کردنشان را داریم مشخص می کنیم.داده می تواند اعداد،حروف الفبا، یا اعداد باینری باشد.(ضروری)

مثال:

مشاهده

 

اگر با اسکنر از روی این qrcode اسکن کنیم واژه designer javan نمایش داده می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود