یکی دیگر از ویژگیهای ابزارها امکان گروه بندی آنها می باشد.

ابزارهای موجود در نوار ابزار به ۴ گروه اصلی تقسیم می شوند:

  • گروه ابزار انتخاب یا selecting tools: این گروه به ۳ قسمت: selection, crop and slice, measuring تقسیم می شود. ۴ ابزار نخست و زیرمجموعش جز ابزار selection می باشد و ابزار ۵ جز crop and slice و ابزار آخر جز measuring می باشد.

  • گروه ابزار ترسیم یا painting tools: این ابزارها جز ابزارهای طراحی، نقاشی، شبیه سازی و اصلاح تصاویر  می باشد.از مهمترین ابزارهای این بخش ابزار دوم یا brush tool و ابزار پنجم eraser tool است.

  • گروه ابزار نوشتار یا drawing and type tools: این ابزارها به درج متون مختلف، ایجاد اشکال، مسیر یا path کمک می کند.

  • گروه ابزار نمایش یا ۳D and view tools: این بخش تنها دو ابزار hand و zoom دارد که برای نمایش و تغییر زوم استفاده می شود.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود