نام دیگر واژه abstract انتزاعی است.

از این کلمه کلیدی در کلاس ها و متدها استفاده می شود.

از روی کلاس های abstract  شده نمی توان شی جدید ایجاد کرد و حتما باید شی از کلاس فرزند ساخته شود.

این کلاس ها و متدها قابل ارث بری هستند و برای استفاده از متدهای abstract باید حتما در کلاس فرزند بازنویسی شوند. چون در حالت abstract تنها باید تعریف شوند و نمی توان برای متد body ایجاد کرد. (البته می توان برای آن پارامتر یا نوع داده بازگشتی را تعیین کرد)

در یک کلاس نمی توان برای خصوصیات از کلمه کلیدی abstract استفاده کرد.

متدها می توانند هم بصورت protected هم بصورت public تعریف شوند اما برای استفاده در حالت شی بهتر است نوع آن public باشد.

بطور کل کلاس های انتزاعی کلاس هایی هستند تنها برای تعریف و ارث بری از آنها بوجود آمده اند.

 

خلاصه مفهوم abstract:

  • تنها بر روی کلاس و متدها قابل استفاده هستند.
  • خصوصیات نمی توانند abstract باشند
  • از روی کلاس abstract نمی توان شی جدید ساخت و متد آن در حالت ارث بری قابل استفاده هستند.
  • برای استفاده از متدهای abstract شده باید در کلاس فرزند بازنویسی انجام شوند
  • متدهای abstract تنها تعریف می شوند و دارای بدنه نیستند

 

نحوه تعریف کلاس انتزاعی

 

نحوه تعریف متد انتزاعی

 

 

نمونه کلاس انتزاعی

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود