چرا باید بجای == از === استفاده کنیم؟

جواب: مورد دوم، علاوه بر مقدار، به بررسی تساوی نوع هم می‌پردازد؛ پس مورد اول ابتدا باید نوع دو طرف را یکسان‌سازی کند و تبدیل نوع را انجام دهد، بعد به بررسی مقایسه‌ای روی مقدار بپردازد، بنابراین === از == سریع‌تر است!

مثال: عبارت TRUE == 1 برابر TRUE می‌شود، اما TRUE === 1 چنین نیست و مقدارش FALSE می‌باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود