در این مثال قصد داریم وضعیت لاگین بودن یا نبودن کاربر را نمایش دهیم.در اینجا ویژگی لاگین بودن حالت private دارد.
با استفاده از متدهای login و logout وضعیت لاگین بودن کاربر را تغییر می دهیم. با استفاده از متد statusLogin وضعیت لاگین بودن کاربر را نمایش می دهیم.

مثال:

در مرحله بعد قصد تعریف کلاسی را داریم که برخی از خصوصیات کلاس پدر را به ارث ببرد.در این کلاس متدی به نام createPost داریم که بوسیله آن می توان پست ایجاد کنیم.این متد عنوان پست را هم می گیرد و نمایش میدهد.
متد دیگری به نام personName داریم که وظیفه آن برگشت دادن نام کاربر ثبت کننده مقاله است.

مثال:

حال از روی کلاس Member آبجکت جدیدی می سازیم.

مثال:

حال از روی کلاس admin آبجکت خود را تعریف می کنیم.

مثال:

حال در اینجا متد ساخت پست را فراخوانی می کنیم.

مثال:

خروجی نهایی:

 

نمای کلی کلاس اعضا:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود