مقادیر x و y پس از اجرای کد زیر، چه می‌شوند؟

جواب: مقدار هر دو، ’۳۷’ می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود