هر فایل در برنامه فتوشاپ در یک سربرگ قرار دارد.در صورتی که چندین فایل را در برنامه باز کرده باشید هر یک دارای سربرگ اختصاصی می باشد.
با کلیک بر روی هر سربرگ می توانید داده آن‌ را مشاهده کنید.

 

سربرگ شناور

در صورتی که بخواهید در عین واحد دو سربرگ را بطور همزمان مشاهده کنید می بایست بر روی سربرگ موردنظر راست کلیک کرده و گزینه move to new window کلیک می کنیم.در این حالت پنجره شما بصورت شناور قرار میگیرد.

 

تغییر چیدمان نمایش پنجره ها

در صورتی که بخواهیم نحوه نمایش سندهای باز شده در برنامه را تغییر دهیم می‌توانیم از بخش زیر اقدام کنیم.

این بخش دارای حالتهای مختلف نمایش است که عبارتند از:

 

 • حالت Tile all vertically: نمایش همگی بصورت عمودی.
 • حالت Tile all horizontally: نمایش همگی بصورت افقی.
 • حالت ۲up horizontal: نمایش دو پنجره بصورت افقی.
 • حالت ۲up vertical: نمایش دو پنجره بصورت عمودی.
 • حالت ۳up horizontal: نمایش سه پنجره بصورت افقی.
 • حالت ۳up vertical: نمایش سه پنجره بصورت عمودی.
 • حالت ۳up stacked: نمایش سه پنجره بصورت مساوی.
 • حالت ۴up: نمایش چهار پنجره بصورت مساوی.
 • حالت ۶up: نمایش شش پنجره بصورت مساوی.
 • حالت float in window: پنجره فعال در برنامه شناور شود.
 • حالت float all in windows: تمام پنجره ها در برنامه شناور شود.
 • حالت new window for…: در صورت انتخاب یک پنجره و انتخاب این گزینه یک کپی از پنجره جاری ایجاد می‌کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود