در زبان جاوااسکریپت به دو روش می توانیم رویدادهای خود را ایجاد و آنها را مدیریت کنیم.

  • استفاده از event handler ها در تگ های html
  • استفاده از event listener ها از طریق خود جاوااسکریپت

در ری اکت از event handler ها استفاده می شود. که می توانیم از طریق تگ های html آنها را فراخوانی کنیم.در ری اکت برای قرار دادن رویدادها باید حرف دوم کلمه را بزرگ بنویسیم.
برای مثال در اینجا onclick را بصورت onClick قرار می دهیم.

مثال:

این event handler ها می توانند دریافت کننده متدها و دستوراتی باشند که با اعمال رویداد اجرا شوند.برای اینکار پس از نوشتن نوع رویداد یک = قرار داده و درون {} دستور خود را که هم می تواند یک Arrow function یا متد باشد قرار دهیم.ما میخواهیم پس از کلیک یک پیغام در صفحه نمایش داده شود.

مثال:

خروجی:

 

نمونه استفاده از متد دیگر و اجرای آن در هنگام ایجاد رویداد

مثال:

در صورتی که متد شما ورودی ندارد در هنگام فراخوانی نیازی نیست پرانتز آن را قرار دهید.در صورت قرار دادن پرانتز بدون کلیک کردن هم دستور اجرا می شود.
برای اجرای متد با پارامتر آن را در حالت arrow function اجرا کنید.

مثال:

 

دریافت اطلاعات رویداد با استفاده از ارسال پارامتر برای arrow function

در صورتی که بخواهیم اطلاعات خود رویداد را دریافت کنیم می توانیم یک پارامتر را بعنوان ورودی به تابع arrow function ارسال کنیم.

مثال:

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود