یکی دیگر از متغیرهای فوق عمومی زبان php که از طریق همه محدوده ها قابل دسترس است متغیر REQUEST_$ است.

با استفاده از این متغیر میتوان به اطلاعات فرم پس از ارسال آن دسترسی پیدا کرد.

برای مثال در زیر یک فرم با یک فیلد input و دکمه submit را مشاهده میکنید. زمانی که کاربر بر روی دکمه ارسال کلیک میکند اطلاعات فرم به آدرسی که در خصوصیت action تعیین شده ارسال میشود. ما در اینجا آدرس ارسال اطلاعات را خود همان صفحه تعیین کرده ایم. در این مثال برای دسترسی به اطلاعات فرم از متغیر فوق عمومی REQUEST_$ استفاده کرده ایم.

این متغیر در قالب آرایه است که اطلاعات فرم را دریافت می‌کند و شما میتوانید با قرار دادن مقدار name فیلد به اطلاعات فیلد موردنظر دسترسی پیدا کنید. ما در این فرم نام amir javanmir را ارسال کرده ایم. فرم بررسی می‌کند که مقدار ارسال شده خالی است یا خیر.

در صورت خالی بودن مقدار Name is empty نمایش میدهد. در صورت پر بودن فیلد مقدار پر شده برگشت داده میشود.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود