یکی دیگر از متغیرهای فوق عمومی php که از هر scope قابل دسترس است متغیر فوق عمومی POST_$ می‌باشد.

در جلسه قبل با دستور REQUEST_$ آشنا شدید و متوجه شدید که با استفاده از این دستور می توانید به اطلاعات فرم پس از ارسال چه با متد get چه با متد post دسترسی پیدا کنید.

با استفاده از متغیر فوق عمومی POST_$ می توان به اطلاعات فیلدهای فرم که براساس متد post تنظیم شده دسترسی پیدا کرد.

 

به مثال زیر که یک فرم است توجه کنید. این فرم دارای فیلدهایی برای دریافت داده است.نوع متد ارسال داده ها post است.

زمانی که بر روی دکمه submit کلیک می‌شود اطلاعات فرم به آدرس تعیین شده توسط شما ارسال میشود.در این مثال اطلاعات فرم به همین صفحه جاری ارسال شده است.

اگر قصد دارید اطلاعات را به فایل دیگر ارسال کرده و درون آن بررسی کنید نام فایل جدید را وارد کنید.

در این مثال نوع متد ارسال شده فرم نمایش داده شده است.

مثال:

درصورتی که مقدار input مربوط به fname را برابر با amir javanmir وارد کنید مقدار نمایش داده شده پس از ثبت برابر با amir javanmir است.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود