یکی از متغیرهای عمومی در PHP متغیر فوق عمومی GLOBALS است.با استفاده از این متغیر می توان به متغیرهای عمومی تعریف شده درون محدوده محلی مانند توابع و متدها دسترسی پیدا کرد.

زمانی که شما در هر جای اسکریپت یک متغیر عمومی با هر نامی ایجاد می کنید در داخل آرایه ای به نام GLOBALS بعنوان یک آیتم ذخیره می شود. این آیتم از طریق آرایه GLOBALS قابل دسترس است.

مثال:

واژه index نگهدارنده نام متغیر موردنظر شما می باشد.حتی شما می توانید یک متغیر عمومی به آرایه  بصورت دستی اضافه کنید

مثال:

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید متغیرهای x و y در خارج از تابع تعریف شده اند اما در داخل تابع fullName مورد استفاده قرار گرفته شده و درون متغیر فوق عمومی z ریخته شده است.

در خارج از تابع می توان به این متغیر z دسترسی پیدا کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود