متدهای construct__ و destruct__ در کلاس چه وظیفه‌ای دارند؟

جواب: متد construct__ بلافاصله پس از ساختن یک نمونه از کلاس صدا زده می‌شود تا مشخصه‌های کلاس را اولیه‌سازی کند، اما متد destruct__ در زمان نابودکردن شیء ایجادشده از کلاس، وقتی که اجرای اسکریپت متوقف می‌شود، صدا زده می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود