برای جستجو در آرایه به زبان جاوااسکریپت می توان از متدهای مختلف استفاده کرد.هر یک از این متدها بسته به نوع کاری که شما می خواهید انجام دهید دارای کارکرد مربوطه هستند.

 

متد indexOf

توضیح:

این تابع درون آرایه براساس مقدار موردنظر جستجو کرده و در صورت پیدا کردن موقعیت آن را برگشت می دهد.

محل شروع جستجو را می توان حتی بصورت عدد منفی باشد. در صورت پیدا نکردن مقدار جستجو شده مقدار ۱- برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • مقداری که قصد جستجو کردنش را داریم
 • محل شروع جستجو که در صورت وارد نکردن برابر با عدد ۰ است.

 

مقدار بازگشت:

موقعیت کاراکتر پیدا شده در قالب عدد


متد lastIndexOf

توضیح:

این تابع از انتهای آرایه براساس مقدار موردنظر جستجو کرده و در صورت پیدا کردن موقعیت آن را برگشت می دهد.

در صورتی که از یک متن جستجو شده بیش از یک مورد وجود داشته باشد تنها موقعیت رشته اول را برگشت می‌دهد.

در صورت پیدا نکردن مقدار جستجو شده مقدار ۱- برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • مقداری که قصد جستجو کردنش را داریم
 • محل شروع جستجو که در صورت وارد نکردن عدد از انتها جستجو می کند.در صورتی که عدد مثبت وارد شود از ابتدا شمارش کرده تا موقعیت را پیدا کند سپس از آن نقطه به سمت ابتدای آرایه کلمه موردنظر را جستجو می کند و موقعیتش را برگشت می دهد.در صورتی که عدد منفی وارد شود از انتها شمارش کرده و موقعیت را یافته سپس به ابتدای آرایه برای جستجو حرکت می کند.

 

مقدار بازگشت:

موقعیت کاراکتر پیدا شده در قالب عدد


متد findIndex

توضیح:

این تابع نیز وظیفه جستجو در آرایه را دارد و اندیس آیتم را براساس جستجو برگشت می دهد.

به جای گرفتن مقدار این متد یک تابع دریافت می کند که دارای ۳ پارامتر است.

پارامتر نخست مقدار-پارامتر دوم اندیس-پارامتر سوم خود آرایه از این تابع در زمانی که قصد دارید جستجوی خود را حرفه ای تر انجام دهید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

تابع بی نام ارسال مقدار برای دستور this

 

مقدار بازگشت:

موقعیت کاراکتر پیدا شده در قالب عدد


متد find

توضیح:

این تابع نیز وظیفه جستجو در آرایه را دارد و مقدار آیتم را براساس جستجو برگشت می دهد.

به جای گرفتن مقدار این متد یک تابع دریافت می کند که دارای ۳ پارامتر است.

پارامتر نخست مقدار-پارامتر دوم اندیس-پارامتر سوم خود آرایه از این تابع در زمانی که قصد دارید جستجوی خود را حرفه ای تر انجام دهید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • تابع بی نام
 • ارسال مقدار برای دستور this

 

مقدار بازگشت:

مقدار پیدا شده


متد filter

توضیح:

این تابع نیز وظیفه جستجو در آرایه را دارد و مقدار آیتم ها را براساس فیلتری که تعیین کرده ایم برگشت می دهد.

این متد یک تابع دریافت می کند که دارای ۳ پارامتر است.

پارامتر نخست مقدار-پارامتر دوم اندیس-پارامتر سوم خود آرایه از این تابع در زمانی که قصد دارید جستجوی خود را حرفه ای تر انجام دهید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • تابع بی نام
 • ارسال مقدار برای دستور this

 

مقدار بازگشت:

مقدار پیدا شده


متد Includes

توضیح:

با استفاده از این متد میتوان در آرایه موردنظر مقدار خود را جستجو کرد و مطمعن شد که مقدار موردنظر وجود دارد یا خیر.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • مقدار موردنظر
 • محل جستجو

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین


متد every

توضیح:

این تابع بر روی آرایه خالی کار نمیکند.

در صورتی که همه آیتم های آرایه با دستور شرطی تطابق داشته باشند مقدار true را برگشت می دهد.

این متد یک تابع را بعنوان ورودی دریافت می کند و دستور شرطی را اجرا می کند.

این متد بر روی تک تک المنت ها اجرا می شود و در صورتی که یکی از مقادیر false برگشت دهد سایر مقادیر را چک نمی کند و مقدار false برگشت می دهد

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • تابع بی نام
 • ارسال مقدار برای دستور this

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین


متد some

توضیح:

این متد بر روی تک تک المنت ها اجرا می شود و در صورتی که یکی از مقادیر true برگشت دهد سایر مقادیر را چک نمی کند و مقدار true برگشت می دهد

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار دریافتی:

 • تابع بی نام
 • ارسال مقدار برای دستور this

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود