در html تگ های مختلفی داریم که قادر هستند متن های شما را با مفهوم خاصی در خروجی نمایش دهند.

تگ b

در زیر برخی از تگ هایی که دارای معنی و مفهوم خاص هستند و فرمت متن را تعیین کرده اند را نام می‌بریم:
تگ <b> برای بولد کردن متن استفاده میشود.

مثال:

 

تگ strong

تگ <strong> برای بولد کردن متن های مهم استفاده میشود.

مثال:

 

تگ i

تگ <i> برای italic یا کج کردن متن استفاده میشود. این تگ بخشی از متن را با صدای یا حالت دیگری تعریف می‌کند. محتوای داخل معمولا به صورت مورب نمایش داده می شود.
تگ <i> اغلب برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، عبارتی از زبان دیگر، یک فکر و غیره استفاده می‌شود.

مثال:

 

تگ em

تگ <em> برای متن های پر اهمیت که در خروجی بصورت کج نوشته می شود و توسط صفحه خوان ها در هنگام تلفظ محکم گفته می شود.

مثال:

 

تگ mark

تگ mark متن شما را بصورت هایلایت نمایش می دهد.

مثال:

 

تگ small

تگ <small> متن را بصورت کوچک نمایش می دهد.

مثال:

 

تگ del

تگ <del> متن را حذف شده با کشیدن خط بر روی آن نمایش می دهد.

مثال:

 

تگ ins

تگ <ins> متن را بصورت که وارد سند جاگذاری شده نمایش میدهد. مرورگر معمولا یک خط زیر آن قرار میدهد.

مثال:

 

تگ sub

تگ <sub> موجب کوچک تر شدن و نصف شدن سایز متن و پایین آمدن موقعیت متن نسبت به متن اصلی می‌شود. از این تگ برای نمایش فرمول شیمی استفاده میشود.

مثال:

 

تگ sup

تگ <sup> موجب کوچک تر شدن و نصف شدن سایز متن و بالا آمدن موقعیت متن نسبت به متن اصلی می‌شود.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود