فرق بین echo و print در چیست؟

جواب: echo هیچ مقداری را برنمی‌گرداند، اما print برای اینکه نشان دهد که عملیات با موفقیت انجام شده، ۱ را برمی‌گرداند. همچنین شما می‌توانید که چندین پارامتر را به echo ارسال کرده و با کاما بینشان فاصله بگذارید تا همه را چاپ کند، اما print تنها یک پارامتر می‌گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود