در زبان جاوااسکریپت ۳ عملگر منطقی برای دستورات شرطی وجود دارد.از این عملگرها در میان چندین شرط که در یک دستور استفاده میشود.

 

عملگرهای منطقی یا logical

عملگر منطقی &&
این عملگر زمانی در دستور شرطی استفاده میشود که قرار است تمامی شروط درست و مقدار بازگشتی برابر با true باشد.در صورت درست نبودن حتی یک دستور شرطی مقدار false و دستورات اجرا نمی‌شود.

مثال:

 

عملگر منطقی ||

این عملگر زمانی در دستور شرطی استفاده میشود که قرار است یکی از شروط درست باشد در این حالت مقدار بازگشتی برابر با true است.در صورت درست نبودن همه شروط مقدار false و دستورات اجرا نمی‌شود.

مثال:

 

عملگر منطقی !

این عملگر زمانی در دستور شرطی استفاده میشود که قرار است یک دستور شرطی را برعکس بودنش را چک کند. کلا حالت معکوس شرط را بررسی می کند. دستور true را false و دستور false را true می‌کند.علامت آن یا ! است که قبل از نام متغیر استفاده میشود.

مثال:

 

عملگرهای تعیین نوع داده در جاوااسکریپت

عملگر typeof

در جاوااسکریپت برای بررسی نوع داده یک متغیر از دستور typeof استفاده میکنیم.

مثال:

 

عملگر instanceof

برای بررسی حالت فرزند و والد و مبحث ارث بری از این عملگر استفاده میشود در صورت به ارث بری مقدار true بازگشت داده میشود. همه آبجکت ها از آبجکت اصلی خصوصیات و متدهای اصلی را به ارث می برند.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود