سه سطح از محدوده‌ها (Scopes) را نام برده و توضیح دهید.

جواب:

  • سطح Private: تنها در خودِ کلاس در دسترس می‌باشد.
  • سطح Public: در هرجا که دسترسی به کلاس موجود باشد، می‌توان به آن دسترسی داشت.
  • سطح Protected: در خودِ کلاس به علاوه‌ی فرزندان آن کلاس قابل دسترسی می‌باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود