یک رنگ rgb از سه رنگ قرمز، سبز و آبی تشکیل می شود.

یک رنگ rgba از همان سه رنگ بهمراه کم رنگ شدن (Alpha) استفاده می گردد.

 

نحوه تعریف رنگ بصورت RGB

برای تعریف رنگ باید از فرمول زیر استفاده کنید. هریک از پارامترها دارای یک مقدار رنگی بین عدد ۰ تا ۲۵۵ هستند.

هرچقدر هر سه رنگ به عدد ۰ نزدیک شوند رنگ مورد نظر تاریکتر و هرچقدر به عدد ۲۵۵ نزدیک شوند رنگ ما به رنگ سفید نزدیکتر می شود.

برای مثال زمانی که شما مقدار هر سه رنگ را برای مثال ۲۵۶,۲۵۶,۲۵۶ قرار می دهید مقدار نهایی برابر با ۱۶۷۷۷۲۱۶ = ۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶ رنگ ممکن است.

حال اگر یکی از مقادیر را برابر با ۲۵۵ قرار داده و مابقی را برابر با عدد ۰ قرار دهید آن رنگ خالص است. برای مثال ما مقدار رنگ قرمز را برابر با ۲۵۵ قرار می دهیم.

فرمول رنگ سبز بصورت خالص:

رنگ آبی بصورت رنگ خالص:

رنگ مشکی بصورت خالص:

رنگ سفید بصورت خالص:

 

 

ایجاد رنگ خاکستری بر پایه RGB

در صورتی که کد رنگ های خود را یکسان وارد کنید رنگ شما خاکستری می شود.

هر چقدر به رنگ ۲۵۵ نزدیک شویم رنگ خاکستری روشن تر می شود.

مثال:

 

نحوه تعریف رنگ بصورت RGBA

این رنگ برپایه همان RGB است.تنها مقداری که به این رنگ اضافه شده مقدار opacity یا Alpha است.

مقدار alpha بین ۰ تا ۱ است. هر چقدر به ۱ نزدیکتر شویم میزان شفافیت کم است و هرچقدر به ۰ نزدیک شویم میزان شفافیت زیاد است.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود