یک رشته مجموعه ای از کاراکترهای و حروف در کنار هم هستند که یک کلمه یا جمله را تشکیل می دهند.

همانطور که گفته شد یکی از نشانه های رشته بودن یک مقدار قرار داشتن آن درون کوتیشن است.

مثال:

در اینجا قصد دارم تا به توابع مربوط به رشته ها را یاد بدهم.این توابع کار ما را در هنگام کار کردن با رشته ها آسان و سریع می کند.

 

ویژگی رشته ها

زمانی که بخواهیم متغیرهای خود را بهمراه رشته موردنظر استفاده کنیم روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها اتصال رشته موردنظر به متغیر با استفاده از عملگر . است.

مثال:

در حالت بعدی میتوان متغیرهای خود را درون جفت کوتیشن استفاده کنیم این حالت در تک کوتیشن قابل اجرا نمی باشد.

مثال:

زمانی که بخواهیم از تک کویتیشن درون رشته ای که با ‘ احاطه شده است دو راه وجود دارد.
روش اول این است که تک کوتیشن درون را escape کنیم. در این حالت یک \ قبل از ‘ قرار میدهیم.

مثال:

این حالت در جفت کوتیشن نیز صادق است.

مثال:

استفاده از علامت های کوتیشن بصورت مخالف مشکلی بوجود نمی آورد. نیازی به escape کردن نیست.

مثال:

 

لیست توابع رشته ها در PHP

نام تابع توضیح نحوه نوشتن
تابع strlen طول رشته داده شده را برگشت می دهد. strlen(string);
تابع str_word_count این تابع تعداد کلمات یک رشته را برگشت می دهد str_word_count(string,return,char);
تابع strrev این تابع کاراکترهای یک رشته را برعکس می کند. strrev(string);
تابع strpos این تابع یک مقدار رشته ای را درون یک رشته دیگر که از لحاظ کاراکتری بلندتر است جستجو می کند و به محض پیدا کردن اولین کاراکتر موقعیت آن را نسبت به اول رشته برگشت می دهد. موقعیت اولین کاراکتر از عدد ۰ شروع می شود.

این تابع حساس به نوع حروف است

strpos(string,find,start);
تابع str_replace این تابع یک رشته را با رشته ای دیگر درون یک متن جایگزین می کند.

از این تابع در آرایه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که حساس نبودن به نوع کاراکتر برایتان اهمیت ندارد از متد str_ireplace استفاده کنید.

str_replace(find,replace,string,count);
تابع str_ireplace این تابع یک رشته را با رشته ای دیگر درون یک متن جایگزین می کند.

از این تابع در آرایه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که حساس بودن به نوع کاراکتر برایتان اهمیت ندارد از متد str_replace استفاده کنید.

str_ireplace(find,replace,string,count);
تابع explode این تابع رشته شما را به آرایه تبدیل می کند.

برای جداسازی کاراکترهای رشته دارای پارامتری به نام جداکننده هستیم.این پارامتر نمی تواند خالی بماند.

explode(separator,string,limit);
تابع addslashes یکی از توابع پرکاربرد رشته در php تابع addslashes است. با استفاده از این تابع میتوان در قبل کاراکترهای از پیش تعریف شده زیر یک بک اسلش دیگر قرار داد. addslashes(string);
تابع addcslashes در این تابع می توانیم کاراکترهایی که نیاز به escape شدن دارند را مشخص کنیم. این تعیین کاراکتر یا بصورت تک واژه یا بصورت بازه کاراکتری برای مثال A..D یا a..d addcslashes(string, characters);
تابع htmlentities یکی از توابع پرکاربرد رشته در php تابع htmlentities است. با استفاده از این تابع میتوان تگ های قابل اجرا در html خود را به کاراکترهای معادل رزرو شده آنها تبدیل کرد. htmlentities(string,flags,character-set,double_encode);
تابع htmlspecialchars با استفاده از این تابع می توان برخی از کاراکترهای از پیش تعریف شده را به معادل html آن تبدیل کنیم. htmlspecialchars(string,flags,character-set,double_encode);
تابع trim این تابع فضاهای اضافی اطراف رشته را پاک می کند.در صورت تعیین کاراکتر آنها را نیز از اطراف رشته حذف می کند. trim(string,charlist);
تابع ltrim این تابع فضاهای اضافی سمت چپ رشته را پاک می کند.در صورت تعیین کاراکتر آنها را نیز از از سمت چپ رشته حذف می کند. ltrim(string,charlist);
تابع rtrim این تابع فضاهای اضافی سمت راست رشته را پاک می کند.در صورت تعیین کاراکتر آنها را نیز از از سمت راست رشته حذف می کند. rtrim(string,charlist);
تابع stripslashes این تابع بک اسلش های موجود در رشته را حذف می کند.ممکن است این بک اسلش ها در هنگام استفاده از تابع addslashes به رشته شما اضافه شده باشد. stripslashes(string);
تابع stripcslashes این تابع بک اسلش های موجود در رشته را حذف می کند.ممکن است این بک اسلش ها در هنگام استفاده از تابع addcslashes به رشته شما اضافه شده باشد. stripcslashes(string);
تابع htmlspecialchars_decode با استفاده از این تابع می توان کاراکترهای خاص تبدیل شده را به حالت عادی برگرداند. htmlspecialchars_decode(string,flags)
تابع html_entity_decode این تابع کاراکترهای معادل html را به کاراکترهای معمولی تبدیل می کند. html_entity_decode(string,flags,character-set)

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود