پس از ایجاد یک فایل در برنامه فتوشاپ، خود برنامه بصورت پیش فرض نام untitled را اختصاص می دهد.پس از ایجاد تغییرات در فایل نیاز است که آن را ذخیره سازی کنیم.
برای ذخیره سازی فایل به منوی زیر می رویم:

پس از انتخاب هرکدام پنجره ای جهت ذخیره سازی سند برای شما باز می شود که می توانید نام و پسوند آن را انتخاب کنید.

مواردی که ضروری است:

  • تعیین محل ذخیره سازی فایل
  • تعیین نام فایل در بخش File name که بصورت پیش فرض نام فایل untitled است.
  • تعیین پسوند فایل در بخش save as type که پسوند پیش فرض psd. است.این پسوند مجوز ویرایش سند در نوبت های بعدی را میدهد.پسوندهای دیگر عبارتند از PDD,PSDT می باشد.

برای ذخیره سازی سند در فایل جدید و مسیر دیگر از بخش save as استفاده می کنیم.

 

ذخیره سازی فایل در قالب تصویر

همچنین می توانیم فایل خود را بصورت تصویر ذخیره سازی کنیم.برای اینکار به بخش زیر می رویم.

از بخش فرمت ها، قرمت jpeg,jpg,jpe ذخیره سازی کنیم.پس از انتخاب این گزینه تنطیمات مربوط به ذخیره سازی تصویر نمایش داده می شود.

در بخش image options می توانید کیفیت ذخیره سازی تصویر خود را مشخص کنیم.از بین گزینه های low تا maximum میتوانید یکی از کیفیت ها را انتخاب کنید.پس از انتخاب گزینه ok را انتخاب کنیم.

فایل با پسوند jpeg را می توانیم با استفاده از برنامه خود ویندوز بدون برنامه فتوشاپ باز کنید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود