در مقاله قصد دارم تا دو روش خروجی گرفتن که در زبان php مرسوم است را به شما آموزش دهیم.یکی از آن دستورات echo است و دیگری print.

در زبان PHP برای خروجی گرفتن مقدار مورد نظر خود دو دستور اصلی و پایه ای وجود دارد.

  • دستور echo
  • دستور print

این دو دستور دارای شباهت ها و تفاوت جزیی هستند که به شرح هرکدام می پردازم.

دستور echo یک مقدار نهایی را چاپ  می کند و هیچ مقدار بازگشتی ندارد در صورتی که دستور print علاوه بر نمایش متن خروجی مقدار ۱ را بازگشت می دهد.

دستور echo قابلیت دریافت چندین آرگومان برای نمایش متن دارد در صورتی که print تنها یک آرگومان برای نمایش دارد

مثال:

 

درباره دستور echo

دستور echo  را می توان با پرانتز یا بدون پرانتز نوشت.

مثال:

در داخل دستور echo می توان از المنت های و تگ های html استفاده کرد و در خروجی آنها را مشاهده کرد.

مثال:

دستور echo قادر به نمایش مقادیر مربوط به متغیرها است.متغیرها را می توان هم در داخل کوتیشن در هنگام چاپ قرار داد هم قرار ندارد. در صورتی که قصد دارید متغیر خود را در کنار رشته خود استفاده کنید می توانید آن را در داخل کوتیشن بنویسید.البته می توان متغیر خود را با یک . به رشته خود متصل کنید.

مثال:

 

دستور print در PHP

دستور print را می توان با پرانتز یا بدون پرانتز نوشت.

مثال:

در داخل دستور print می توان از المنت های و تگ های html استفاده کرد و در خروجی آنها را مشاهده کرد.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود