توضیح:

زمانی که در یک سند قصد استفاده از xml داشته باشیم، با استفاده از این خصوصیت می توانیم آن‌ را به تگ html معرفی کنیم.

نکته: این خصوصیت در نسخه xhtml ضروری است.در نسخه html4.01 اشتباه و در نسخه html5 اختیاری است.

نکته: در صورتی که خصوصیت xmlns را در یک سند xhtml قرار داده نشود، http://w3.org که اعتباردهنده HTML است خطایی از شما نمی گیرد.
این خصوصیت بهمراه مقدار به سند xhtml بطور پیش فرض اضافه می شود.

 

نحوه نوشتن:

 

مقادیر خصوصیت:

نام مقدار توضیح
http://www.w3.org/1999/xhtml

زمانی که در یک سند قصد استفاده از xml داشته باشیم، با استفاده از این خصوصیت می توانیم آن‌ را به تگ html معرفی کنیم.

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
html

 

وضعیت پشتیبانی از تگ html:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود