توضیح:

با استفاده از این خصوصیت می توان توضیحات اضافی درباره المنت موردنظر را به کاربر بدهیم.
این اطلاعات معمولا زمانی که موس بر روی المنت می رود بصورت tooltip نمایش داده می شود.
استفاده از این خصوصیت ضروری نیست اما می توان بر روی هر المنتی استفاده کرد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقادیر خصوصیت:

یک مقدار متنی برای توضیح المنت

 

وضعیت پشتیبانی:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود