توضیح:

این خصوصیت نحوه باز کردن لینک در سند را مشخص می کند.

گاهی نیاز است که بعد از کلیک بر روی لینک در همان صفحه یا صفحه جدید دیگر اجرا شود در این حالت از خصوصیت target استفاده می کنیم.

 

نحوه نوشتن:

 

مقادیر خصوصیت:

نام مقدار توضیح
_blank سند پیوند داده شده را در پنجره جدید یا تب جدید باز می کند
_self سند پیوند داده شده را در همان صفحه ای که کلیک انجام شده است باز می کند
_parent این خصوصیت لینک را در فریم پدر باز می کند
_top سند پیوند داده شده را در تمام قسمت پنجره باز می کند
framename سند پیوند داده شده را در iframe نامگذاری شده باز می کند

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
a

 

وضعیت پشتیبانی از تگ a:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود