توضیح:

این خصوصیت یک عدد بی نهایت مثبت را برگشت می دهد. این مقدار بالاتر از هر مقدار عدد است. در واقع بزرگتر از MAX_VALUE.
این خصوصیت تنها از طریق تابع Number قابل دسترس است و نمیتوان از طریق متغیر به آن دسترسی پیدا کرد. در این حالت مقدار undefined برگشت می‌دهد.

مثال:

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی مثبت نامحدود

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود