توضیح:

این خصوصیت یک مقدار عددی که در واقع عدد نیست برگشت می دهد.
برای بررسی اینکه یک عدد NaN است یا خیر از دستور Number.isNaN یا NaN خالی استفاده کنید.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که عدد نیست.

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود