توضیح:

این خصوصیت یک نام برای المنت های موردنظر مشخص می کند.
این نام می تواند یک لینک دهی به المنت از طریق جاوااسکریپت باشد.
برای مثال این خصوصیت در المنت های form برای زمانی استفاده میشود که اطلاعات فرم ارسال شده است و هر فیلد دارای name مخصوص به خود است.

مثال:

از این خصوصیت میتوانیم در تگ iframe استفاده کنیم.با استفاده از تگ a و خصوصیت target محتوای آدرس href را به خروجی iframe متصل کنیم. مقدار name مربوط به تگ iframe باید با مقدار target مربوط به تگ a برابر باشد.

مثال:

این خصوصیت در تگ map قرار می گیرد. در این حالت مقدار name تگ map را بعنوان خصوصیت usemap در تگ img مورد استفاده قرار می گیرد. با اتصال map به img خطوط area بر روی تصویر شکل می‌گیرد.

مثال:

این خصوصیت در تگ meta برای مشخص کردن یک نام برای information/value سند بهمراه خصوصیت content است.

مثال:

استفاده از خصوصیت name در تگ select جهت انتخاب مقدار option است.
مثال:

این خصوصیت در تگ param که بصورت یک پارامتر درون تگ object تعریف می‌شود، نوع ویژگی آبجکت را درون خصوصیت name و مقدار آن را درون خصوصیت value مشخص می کند.

مثال:

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
<button>
<fieldset>
<form>
<iframe>
<input>
<map>
<meta>
<object>
<output>
<param>
<select>
<textarea>

وضعیت پشتیبانی از تگ button:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ filedset:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی پشتیبانی نمیشود همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ form:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ iframe:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ input:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۱٫۰ به بعد از ۱٫۰ به بعد از ۲٫۰ به بعد از ۱٫۰ به بعد از ۱٫۰ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ map:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ meta:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ object:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ output:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی پشتیبانی نمیشود همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ param:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ select:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ textarea:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود