توضیح:

این خصوصیت تعداد آیتم های آرایه موردنظر را برگشت یا طول جدیدی تنظیم می کند.
در صورتی که طول آرایه از طرف ما مشخص شود مقدار آیتم ها undefined است.
مقدار length همیشه یک مقدار بیشتر از آیتم های آرایه است.

 

نحوه نوشتن:

 

مقادیر:

  • مقدار number: تعیین طول آرایه.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که تعداد آیتم آرایه موردنظر را برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود