توضیح:

این خصوصیت زبان یا language المنت را مشخص می کند.مقادیر مشخص کننده زبان کوتاه هستند مثلا en,fr,faو ….

 

نحوه نوشتن:

 

مقادیر خصوصیت:

کد مربوط به زبان

 

وضعیت پشتیبانی:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود