توضیح:

از این خصوصیت در تگ a و area مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال:

این خصوصیت آدرس صفحه ای که قرار است بعد از کلیک کاربر هدایت شود را مشخص می کند.
اگر این خصوصیت را در تگ base استفاده کنید این خصوصیت پایه آدرس برای همه آدرس های شناور در صفحه را مشخص می کند.

مثال:

در تگ link این خصوصیت آدرس فایل خروجی که معمولا یک stylesheet است را مشخص می کند.

مثال:

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
a
area
base
link

 

وضعیت پشتیبانی از تگ a:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ area:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ base:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ link:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود