یکی دستورات کاربردی در هنگام حلقه بخصوص هر نوع آبجکتی که قابلیت iterable یا پیمایش شدن را دارند استفاده از دستور for of است.

این ویژگی در نسخه es6 سال ۲۰۱۵ معرفی شد

 

منظور از iterable بودن چیست؟

هر نوع آبجکتی که دارای خصوصیت length و خصوصیت Symbol(Symbol.iterator) است iterable گفته میشود.

در جلسه قبل متوجه شدیم اگر قصد داشته باشیم نام خصوصیت آبجکت را بدست بیاوریم از حلقه for…in استفاده می کنیم.در این نوع حلقه مقدار بازگشتی برابر با نام خصوصیت property جاری است.

مثال:

 

دستور for of قابل استفاده در:

  • آرایه ها
  • رشته ها
  • نقشه ها
  • نودلیست ها

 

نحوه نوشتن:

این دستور شبیه دستور for in است. در این نوع حلقه در هر بار حلقه مقدار property به متغیر variable تخصیص می‌یابد.بنابراین مقدار variable برابر با مقدار آیتم جاری است

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۳۸ به بعد از ۵۱ به بعد ۱۲ به بعد از ۷ به بعد از ۲۵ به بعد

مثال:

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود