توضیح:

از این تگ برای ایجاد یک نقشه یا map بر روی یک تصویر استفاده می شود.
تصویری که بر رویش از تگ map استفاده شده، میتوان در نقاط مختلفش لینک های مختلف تعیین کنیم.
برای اینکه map و تصویر را بهم متصل کنیم باید یک ارتباطی بین آنها بوجود بیاوریم. برای اینکار برای تگ map خصوصیتی به نام name تعریف کرده و مقداری را برای آن در نظر میگیریم. سپس در تگ img از خصوصیت دیگری به نام usemap استفاده می کنیم که مقدارش همان name مربوط به map است. البته کاراکتر # را نیز درون خصوصیت usemap استفاده میکنیم.

مثال:

برای تعریف نقاط قابل کلیک بر روی تصویر می بایست درون تگ map از تگ area استفاده کنید.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
Name

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود