توضیح:

از این تگ برای نمایش (متن جدید) قرار گرفته شده درون سند، استفاده میشود. مرورگر بصورت پیش فرض یک خط زیر متن دارای این تگ می کشد.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
cite
datetime

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود