توضیح:

این تگ یک فریم ایجاد می‌کند که هم می‌تواند width و height بگیرد.
از این فریم برای نمایش یک سند document از یک سایت یا صفحه دیگر در صفحه جاری استفاده میشود.
بهتر است برای تگ iframe خود خصوصیت title را استفاده کنید.این خصوصیت توسط دستگاههای screen reader قابلیت خوانده شدن را دارند.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
width
height
allow
allowfullscreen
allowpaymentrequest
loading
name
referrerpolicy
sandbox
src
srcdoc

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود