توضیح:

با استفاده از این تگ می توان تگ های عنوان یا head را ایجاد کنید.
این تگ از h1 شروع شده و تا h6 ادامه دارد.
تگ h1 مهمترین و بزرگترین تگ از لحاظ سایز متن است.تگ h6 نیز جز تگ کم اهمیت و از لحاظ اندازه متن کوچک است.
در سند جاری تنها باید یک تگ h1 وجود داشته باشد.چون این عنوان معرفی کننده عنوان سند شماست.همچنین ترتیب استفاده از تگ ها را باید رعایت کنید.تگ h2 بعد از h1 قرار می گیرد.

 

خصوصیات این تگ:

ندارد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود