توضیح:

این تگ دارای یک تگ باز و بسته است و قابل کلیک کردن بر روی آن است.
درون این تگ می توان متن و سایر تگ ها مانند br, i, strong و … را قرار داد.
در حالت تگ input این امکان وجود ندارد.
بهتر است در این تگ نوع یا type آن را مشخص کنیم.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
autofocus
disabled
form
formaction
formenctype
formmethod
formnovalidate
formtarget
name
type
value

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود