توضیح:

از این تگ برای بولد کردن متن استفاده می شود.این متن بولد به منظور اهمیت جلوه دادن متن موردنظر شما نیست.
برای بولد کردن متن از دستور css که font-weight است می توانید استفاده کنید.
از این تگ درون تگ p که یک پاراگراف است معمولا استفاده می شود.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
ندارد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود