توضیح:

با استفاده از این تگ میتوانیم لینک ایجاد کنیم.با استفاده از این تگ میتوان کاربر را به صفحه دیگر هدایت کرد.
مهمترین خصوصیت این تگ href است. با استفاده از آن می‌توان مقصد لینک را مشخص کنیم.

 

ویژگی لینک ها:

  • لینک هایی که بصورت آبی رنگ با خط زیرین و دیده نشده
  • یک لینک مشاهده شده دارای خط زیرین و رنگ نارنجی است
  • یک لینک active دارای خط زیرین و قرمز است

نکته: در صورتی که لینک شما دارای خصوصیت href نباشد یک متن معمولی است.
یک لینک معمولی در سند،پس از کلیک صفحه جاری تغییر پیدا می‌کند و به صفحه مقصد می رود.

 

خصوصیات این تگ:

نام خصوصیت
download
href
hreflang
media
ping
referrerpolicy
rel
target
type

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود