تفاوت Interface و Abstract چیست؟

جواب: Interface متدهایی که کلاس باید در خود داشته باشد را تعیین می‌کند، بدون اینکه به شیوه‌ی هندل‌شدن و منطق این متدها کاری داشته باشد! اما کلاس‌های Abstract، کلاس‌هایی هستند که حداقل یک متد Abstract در خود دارند و نمی‌توان از آنها نمونه‌ای ایجاد کرد، تنها می‌توان از آنها ارث‌بری کرد و متدهای این نوع باید در کلاس‌های فرزند هم ایجاد شوند. بر خلاف Interfaceها، می‌توانیم با Abstractها از قبل به تعریف متدهایی که کلاسِ فرزند باید از آنها استفاده کند بپردازیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود