تفاوت بین unset و unlink چیست؟

جواب: از unset برای نابودکردن متغیر(ها) استفاده می‌کنیم، اما unlink برای حذف فایل از فایل‌سیستم است.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود