در این ویدئو با استفاده از ابزار magic سعی می کنیم تصویر پس زمینه را تغییر داده و آن را با پس زمینه جدید جایگزین کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود