مبحث تعادل در همه جنبه های زندگی بخصوص در زمینه طراحی کاربرد دارد
این تعادل بخاطره اهمیت آن برای کاربران از اصول مهم و کاربردی است.انسان ها بصورت ذاتا هر چیزی که در آن تعادل وجود داشته باشد را دوست دارند.

 

تعادل یا Balance در طراحی چیست؟

مرتب کردن و سازماندهی فضاهای پر و خالی که در صفحه شما وجود دارد به شکلی که یک المان بر المان دیگر قادر به غلبه کردن نباشد تعادل گفته می شود.

 

فایده برقرار کردن تعادل در طراحی

مدیریت تمرکز کاربر: این عامل باعث جلوگیری از پرت شدن هواس کاربر می شود.البته اینکه تعادل بصورت ۱۰۰ درصدی اجرا شود زیاد خوب نیست و باعث خستگی کاربر از یکنواختی می گردد.
هنر طراح رابط کاربری این است که بین المان ها تا جایی که می تواند تعادل را برقرار کند اما در جاهایی که نیاز به توجه بیشتر است بخش هایی را بصورت نامتعادل طراحی کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود