توضیح:

در صورتی که بخواهیم آیتم های آرایه خود را براساس تابع تعریف شده کاربر و مقدار چیدمان کنیم از این تابع استفاده میکنیم. این تابع ۲ پارامتر در قالب a,b میگیرد.
در صورتی که تابع بازگشتی بابت کوچک بودن پارامتر اول از دوم مقدار ۱- بازگشت دهد چیدمان صعودی است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array: آرایه مورد نظر برای چینش (ضروری)
  • مقدار myfunction: نام تابع بازگشتی برای هر آیتم. نام تابع در این پارامتر بصورت رشته وارد می‌شود. این تابع باید یک مثال بازگشتی عدد صحیح ۱ ,۰ یا ۱- باشد.در صورت بزرگ بودن مقدار سمت چپ از راست عملگر مقدار ۱ در صورت برابر بودن مقدار ۰ و در صورت کوچکتر بودن مقدار ۱- را برگشت می‌دهد.(ضروری)

 

 

مقدار بازگشت:

عدد صحیح

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود