توضیح:

این تابع فضاهای اضافی space اطراف رشته را پاک می‌کند. مقدار بازگشتی یک رشته جدید است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

رشته جدید

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود