توضیح:

این متد تاریخ شما را بر مبنای UTC نمایش می دهد.

utc مخفف Universal Coordinated Time و به معنی زمان جهانی استاندارد است.

این زمان شبیه به GMT است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای که زمان برگشتی را براساس استاندارد UTC نمایش می دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود