توضیح:

این تابع عدد شما را به رشته تبدیل میکند. مقادیر عددی شما میتواند از هر نوعی باشد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار radix: یک مقدار عددی بین عدد ۲ تا ۳۶ که مبنای عدد را مشخص می‌کند. عدد ۲ برای مقادیر باینری، عدد ۸ بر مبنای اکتال، عدد ۱۶ برمبنای هگزادسیمال، عدد (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای که بیانگر عدد موردنظر است.

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود