توضیح:

این تابع متن رشته شما را به حروف کوچک تبدیل میکند. بیشتر برای متون انگلیسی کاربرد دارد.

این تابع رشته اصلی را تغییر نمی‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

رشته جدیدی که حروفش به کوچک تبدیل شده است.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود