توضیح:

این متد تاریخ شما را براساس استاندارد ISO-8601 و در قالب YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ در حالت UTC برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای که تاریخ و زمان را براساس استاندارد ISO-8601 و در فرمت YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ برگشت می دهد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود