توضیح:

این تابع کاراکترهای یک رشته را برعکس می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: رشته یا متغیری که دارای رشته است.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

رشته برعکس شده

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود