توضیح:

این تابع جذر یک عدد را از نوع اعشاری برگشت می‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار num: یک مقدار از نوع اعشاری جهت گرفتن جذر آن.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد اعشاری

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود